Nam Định tăng cường chuỗi liên kết sản xuất VietGAP, nâng cao năng suất và giá trị nông sản địa phương

Sản xuất tiêu chuẩn VietGAP theo hướng liên kết chuỗi giá trị là hướng đi bền vững, phù hợp với nhu cầu thị trường. Trên thực tế, xu hướng này của người tiêu dùng đã được rất nhiều đơn vị sản xuất tại Nam Định nắm bắt thông qua việc thay đổi quy trình sản xuất để làm ra những mặt hàng nông sản chất lượng, an toàn.

Nam Định tăng cường chuỗi liên kết sản xuất VietGAP, nâng cao năng suất và giá trị nông sản địa phương