Video: Tưng bừng Ngày hội cam, quýt ở Bắc Kạn

Để quảng bá các sản phẩm nông sản đặc hữu của địa phương và các sản phẩm OCOP, huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn) đã tổ chức ngày hội cam, quýt và các sản phẩm OCOP giới thiệu với người tiêu dùng.

Ngày hội cam, quýt tại Bắc Kạn