Tin liên quan

Bí thư, Chủ tịch Hà Nội động viên tân binh lên đường nhập ngũ