Nghệ An: “Lợi kép” từ trồng xen canh trong cây ăn quả

Trồng xen canh các loại cây như: Bí xanh, bí đỏ, lạc, vừng, ngô… dưới tán cây ăn quả đem lại lợi ích kép: Hạn chế cỏ dại, giữa độ ẩm cho đất, chống xói mòn và có nguồn thu không nhỏ để “lấy ngắn nuôi dài”… Mô hình này đang được nhiều người dân ở các địa phương tại Nghệ An thực hiện có hiệu quả và nhân rộng.

Nghệ An: “Lợi kép” từ trồng xen canh trong cây ăn quả