Người dân thủ đô hào hứng tham gia "đổi rác lấy cây"

Nhằm mục đích khuyến khích người dân phân loại rác, bảo vệ môi trường, nhóm học sinh sinh viên Green Life đã tổ chức chuỗi hoạt động "đổi rác lấy cây". Chương trình đã nhận được sự quan tâm tham gia của đông đảo người dân thủ đô.
Người dân thủ đô hào hứng tham gia "đổi rác lấy cây"

"Đổi rác lấy cây" - Lan toả ý thức bảo vệ môi trường

"Mang rác đến - mang cây về", chuỗi hoạt động đổi rác lấy cây được nhóm Green Life tổ chức hàng tháng, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Video: Người dân thủ đô hào hứng tham gia "đổi rác lấy cây"