Người dân vùng cao Lai Châu bảo vệ và phát triển rừng

Công tác bảo vệ rừng được người dân xã Nậm Cuổi (Sìn Hồ, Lai Châu) rất chú trọng. Trong đó, việc phòng chống, không để xảy ra cháy rừng, khai thác lâm sản trái phép là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp chính quyền và người dân nơi đây.

Clip: Người dân xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, Lai Châu bảo vệ và phát triển rừng.