Người trồng bưởi Đồng Nai tận dụng bưởi non để sản xuất tinh dầu bưởi giúp tăng thu nhập

Nhiều hộ nông dân ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai tham gia hợp tác xã làm tinh dầu bưởi và tận dụng bưởi non, bưởi dạt trong vườn để chiết xuất tinh dầu.

Người trồng bưởi Đồng Nai tận dụng bưởi non để sản xuất tinh dầu bưởi giúp tăng thu nhập