Nguồn gốc cây lanh và nghề dệt vải lanh của phụ nữ dân tộc Mông ở Hà Giang

Cũng theo quan niệm của đồng bào người Mông nơi đây, bất cứ người phụ nữ Mông nào đến tuổi trưởng thành, cũng phải biết se lanh thành sợi, để dệt vải phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của gia đình.

Nguồn gốc cây lanh và nghề dệt vải lanh của phụ nữ dân tộc Mông

Nguồn gốc cây lanh và nghề dệt vải lanh của phụ nữ dân tộc Mông ở Hà Giang