Nhà máy đường An Khê gây ô nhiễm nghiêm trọng, người dân bức xúc

Gần đây, Nhà máy đường An Khê, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, trong quá trình hoạt động, đã gây ô nhiễm nghiêm trọng. Đặc biệt, mùi hôi, khói bụi xuất phát từ hoạt động sản xuất của nhà máy, khiến đời sống, sinh hoạt của nhiều người dân quanh vùng bị ảnh hưởng nặng nề.

Người dân bức xúc vì nhà máy đường gây ô nhiễm. Video: Hoàng Lộc - Trần Hiền.