Nhà nông đua tài toàn quốc tại An Giang: Cuộc thi của những nông dân thời 4.0

Cuộc thi nhà nông đua tài toàn quốc tại An Giang diễn ra với nhiều tiết mục, tình tiết hấp dẫn. Hơn hết những người làm nông được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về làm nông hiện đại 4.0.

Nhà nông đua tài toàn quốc tại An Giang: Cuộc thi của những nông dân thời 4.0