Nhiều màn "đọ" kiến thức hấp dẫn tại Nhà nông đua tài Đồng Nai 2022

Đã có 110 thí sinh với 11 đội thi tham gia tranh tài tài rất sôi động, nhiệt huyết, với nhiều màn "đọ” kiến thức hấp dẫn tại Hội thi nhà nông đua tài lần thứ 5 năm 2022 tại Đồng Nai.

Nhiều màn "đọ" kiến thức hấp dẫn tại Nhà nông đua tài Đồng Nai 2022.