Những lưu ý khi trồng mùi tàu (ngò gai) trong mùa mưa

Muốn thâm canh đạt hiệu quả cao và ổn định cây mùi tàu (ngò gai) thì đòi hỏi người trồng phải có một số biện pháp kĩ thuật nhất định, tác động kịp thời... Video dưới đây xin chia sẻ với bà con một số kinh nghiệm thực tế như sau:

Những lưu ý khi trồng mùi tàu (ngò gai) trong mùa mưa

Những lưu ý khi trồng mùi tàu (ngò gai) trong mùa mưa