Những nguyên nhân nào khiến cho tràm đang "ế thê thảm" ở Cà Mau

Nhiều hộ dân trồng tràm ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đến đợt thu hoạch nhưng rơi vào cảnh "ế" do không có khách hàng. Tràm thâm canh đã khó bán, tràm quản canh lại càng khó bán hơn, giá chỉ bằng 1 nửa so với tràm thâm canh. Bà con nơi đây đang đứng ngồi không yên vì tràm lao dốc, khó bán.

Những nguyên nhân nào khiến cho tràm đang "ế thê thảm" ở Cà Mau

Những nguyên nhân nào khiến cho tràm đang "ế thê thảm" ở Cà Mau