Nới lỏng giãn cách, hàng trăm hàng quán ở Khánh Hòa vẫn “im lìm”

Mặc dù tỉnh Khánh Hòa đã nới lỏng giãn cách, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và hàng quán đã được phép mở cửa trở lại có điều kiện. Tuy nhiên, nhiều hàng quán tại đây vẫn “im lìm”, đóng kín cửa.

Nới lỏng giãn cách, hàng trăm hàng quán ở Khánh Hòa vẫn im lìm.