Nông dân Đồng Nai chuyển sang nuôi heo sạch, phấn khởi vì giá cao, đầu ra ổn định

Nhu cầu tiêu thụ thực phẩm sạch ngày càng tăng, nhiều nông dân tại Đồng Nai mạnh dạn chuyển sang nuôi heo theo quy trình mới.

Nông dân Đồng Nai chuyển sang nuôi heo sạch, phấn khởi vì giá cao, đầu ra ổn định.