Nông dân Đồng Nai đối thoại với lãnh đạo tỉnh: Lo chuyện thiếu vốn, giá thức ăn chăn nuôi và phân bón tăng

Ngày 23/3, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã có buổi đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân trước tình trạng giá thức ăn, phân bón tăng cao trong khi vốn thiếu.

Nông dân Đồng Nai đối thoại với lãnh đạo tỉnh: Lo chuyện thiếu vốn, giá thức ăn chăn nuôi và phân bón tăng

Nông dân Đồng Nai đối thoại với lãnh đạo tỉnh: Lo chuyện thiếu vốn, giá thức ăn chăn nuôi và phân bón tăng.