Nông dân Hà Tĩnh thu lợi từ loài cây trước đây chỉ làm thức ăn cho gia súc, nay lại trở thành hàng "xuất ngoại"

Thân cây bèo tây (lục bình) mọc tràn lan ở ao, hồ.. tưởng chừng chỉ là đồ bỏ đi hoặc làm thức ăn cho gia súc, thì nay người dân Hà Tĩnh lại bất ngờ kiếm được tiền từ loại cây này.

Nông dân Hà Tĩnh thu lợi từ loài cây trước đây chỉ làm thức ăn cho gia súc, nay lại trở thành hàng "xuất ngoại"