Nông dân Khánh Hòa hái ra tiền từ trồng “quốc hoa”

Gần đây, một số nông dân TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) đã mạnh dạn đầu tư trồng sen lấy hạt trên đất lúa bỏ hoang hoặc kém hiệu quả, nhờ đó cho thu nhập cao hơn rất nhiều so với trồng lúa trước đây.

Nông dân Khánh Hòa hái ra tiền từ trồng “quốc hoa”