Nông dân Ninh Thuận tất bật chăm sóc nho cảnh kịp bán tết Nhâm Dần 2022

Dù chưa vào thời gian cao điểm nhưng các chủ vườn trồng nho cảnh tại Ninh Thuận đã bắt đầu có khách đặt hàng, đây là tín hiệu đáng mừng cho nông dân, đặc biệt là trong thời điểm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.