Nông dân phấn khởi vì giống lúa VNR20 vừa cho năng suất lại không lo đầu ra

Giống lúa VNR20 của Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed Group) sản xuất tại tỉnh Bắc Ninh ít sâu bệnh, cho năng suất, chất lượng cao cũng như cung ứng giống, hỗ trợ quy trình kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn thị trường 20% khiến nông dân phấn khởi

Nông dân phấn khởi vì giống lúa VNR20 vừa cho năng suất lại không lo đầu ra