Nông dân Vân Hồ thu trăm triệu mỗi năm nhờ vay Quỹ Hỗ trợ nông dân thâm canh cây mận

Những năm qua, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp hội viên nông dân xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất; qua đó, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.

Clip: Nông dân Vân Hồ thu trăm triệu mỗi năm nhờ vay Quỹ Hỗ trợ nông dân thâm canh cây mận