Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 ở Sơn La thu hơn nửa tỷ mỗi năm nhờ trồng cam đường canh

Với những nỗ lực, cố gắng trong cả một quá trình, ông Hàng A Sở (dân tộc Mông, sinh năm 1955, tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) được bình chọn là "Nông dân Việt Nam Việt Nam xuất sắc 2022". Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng cam đường canh, ông Sở thu hơn nửa tỷ/năm.

Clip: Mô hình trồng cam đường canh của Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 Hàng A Sở (tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).