Nông thôn mới ở Can Hồ của Lai Châu: Bản làng đổi thay, ruộng đồng xanh tốt

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ở xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Nông thôn mới ở Can Hồ của Lai Châu: Bản làng đổi thay, ruộng đồng xanh tốt

Clip: Nông thôn mới ở Can Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu, bản làng đổi thay, ruộng đồng xanh tốt.