Nước, rác, cát, đường…. làm “nóng” Hội nghị đối thoại với nông dân Quảng Ngãi

Trong hàng loạt tồn tại, bất cập mà nông dân Quảng Ngãi đã phản ánh với lãnh đạo tỉnh và cấp ngành trực thuộc, tại Hội nghị đối thoại, đáng chú ý là lo lắng về thiếu nước sinh hoạt ở Lý Sơn; cơ sở hạ tầng yếu và thiếu ở huyện Trà Bồng; vấn đề xử lý rác thải ở TX.Đức Phổ…

Nước, rác, cát, đường…. làm “nóng” Hội nghị đối thoại với nông dân Quảng Ngãi