Nuôi cấy đông trùng hạ thảo trên nhộng tằm, giá bán đến 100 triệu đồng/kg

Chỉ với khoảng 60 ngày trong toàn quy trình nuôi cấy, anh Nguyễn Xuân Quang (phường 8, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã sản xuất thành công đông trùng hạ thảo trên nhộng tằm, giá bán từ 80-100 triệu đồng/kg.

Nuôi cấy đông trùng hạ thảo trên nhộng tằm, giá bán đến 100 triệu đồng/kg

Nuôi cấy đông trùng hạ thảo trên nhộng tằm, giá bán đến 100 triệu đồng/kg.

Với điều kiện khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm cũng như độ cao phù hợp cho sự phát triển của đông trùng hạ thảo, trong nhiều năm qua tại TP.Đà Lạt đã xuất hiện nhiều cơ sở nuôi cấy đông trùng hạ thảo. Nghề này cũng tạo ra lượng lớn đông trùng hạ thảo cũng như lợi nhuận lớn cho người sản xuất.