Nuôi đủ thứ con trong nhà, ông nông dân Nam Định thu lời hàng tỉ đồng mỗi năm

Ngoài nuôi gà lấy thịt, trang trại của anh Đoàn Thái Học (Nam Định) cũng nuôi khoảng 100 con lợn thịt, vịt hơn 2 vạn, chục con trâu và 2 ao cá truyền thống. Khi chưa bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, bình quân mỗi năm doanh thu của trang trại lên đến 3 tỉ đồng.

Nuôi gà lấy thịt, ông nông dân Nam Định thu lời hàng tỉ đồng mỗi năm

Nuôi đủ thứ con trong nhà, ông nông dân Nam Định thu lời hàng tỉ đồng mỗi năm

Có kinh nghiệm chăn nuôi tổng hợp lợn, gà, vịt từ năm 2006 với số lượng lên đến hàng trăm con mỗi loại, đến khi tham gia Tổ hợp tác chăn nuôi " gà lấy thịt" của xã, anh Đoàn Thái Học ở xóm Đoài xã Nam Cường, huyện Nam Trực đã tự tin hơn để mở rộng quy mô vì được hỗ trợ vốn, kĩ thuật chăn nuôi. Đến nay, quy mô trang trại của anh rộng trên 10.000 m2 và luôn duy trì khoảng 500 con gà thịt. Bên cạnh đó, trang trại của anh cũng nuôi khoảng 100 con lợn thịt, vịt hơn 2 vạn, chục con trâu và 2 ao cá truyền thống. Khi chưa bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, bình quân mỗi năm doanh thu của trang trại lên đến 3 tỉ đồng.

Thành lập từ cuối năm 2020, Tổ hợp tác chăn nuôi "gà lấy thịt" xã Nam Cường gồm 15 thành viên và lấy 1 số hộ gia đình có gia trại thường xuyên chăn nuôi trước đây để làm mô hình điểm. Ngoài việc thành viên tự trao đổi, hỗ trợ nhau, Tổ hợp tác còn nhận được sự quan tâm của các cấp Hội nông dân bằng các hình thức như được hỗ trợ về giống vốn, tập huấn về khoa học kỹ thuật để hạn chế ô nhiễm môi trường và dịch bệnh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. Qua một thời gian hoạt động, tổ hợp tác đã phát huy hiệu quả gắn kết hội viên nông dân trong phát triển sản xuất, góp phần tăng năng suất và giá trị hàng hóa, nâng cao thu nhập.

Trên cơ sở về hiệu quả của Tổ hợp tác chăn nuôi "gà lấy thịt", thời gian tới, HND xã Nam Cường sẽ căn cứ để thành lập 1 số tổ hợp tác khác để làm cầu nối để giúp các hội viên có sự liên kết chặt chẽ với nhau, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, tạo công việc ổn định, phát triển kinh tế, giúp nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.