Nuôi ếch trong bể lót bạt cần chuẩn bị những gì?

Nuôi ếch trong bể lót bạt thường sẽ có 2 mô hình. Tùy vào từng điều kiện của từng địa phương mà bà con áp dụng cho linh hoạt.

Nuôi ếch trong bể lót bạt cần chuẩn bị những gì?