Nuôi lươn không bùn đầu ra ổn định, nông dân lãi 30 triệu đồng/hồ

Hơn 2 năm triển khai, mô hình nuôi lươn không bùn của ông Trương Anh Huy (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) đã có thu nhập tốt, sau khi trừ chi phí lãi 30 triệu đồng/hồ.

Nuôi lươn không bùn đầu ra ổn định, nông dân lãi 30 triệu đồng/hồ