Nuôi ong lấy mật theo hướng sản xuất hàng hóa, nông dân Lai Châu có thu nhập khá

Nuôi ong lấy mật theo hướng hàng hoá, nhiều thành viên HTX Thanh niên Pha Mu (xã Pha Mu, huyện Than uyên, Lai Châu,) có thu nhập ổn định, tạo nên sản phẩm Ocop Mật ong Pha Mu và được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Clip: Nuôi ong lấy mật theo hướng sản xuất hàng hóa, nông dân Lai Châu có tiền.