Ô nhiễm môi trường ở xã nông thôn mới: Cần nhất sự vào cuộc của Khoa học kỹ thuật

Trên thực tế, vấn đề ô nhiễm ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, chỉ là một điển hình của rất nhiều vùng nông thôn khác. Tuy nhiên, mới đây, huyện Đan Phượng cũng đã tỏ rõ quyết tâm phải cải thiện môi trường của địa phương, trong đó sự vào cuộc của khoa học kỹ thuật là yếu tố then chốt.

Ô nhiễm môi trường ở xã nông thôn mới: Cần nhất sự vào cuộc của Khoa học kỹ thuật.