Phục hồi sản xuất để thúc đẩy xuất khẩu nông sản những tháng cuối năm

Tuy tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng vẫn tăng, nhưng nhìn vào kết quả xuất khẩu tháng 7 đi xuống, tháng 8 giảm sâu thì nhiệm vụ phục hồi sản xuất hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ USD là một nhiệm vụ quan trọng của ngành nông nghiệp từ nay đến cuối năm.

Phục hồi sản xuất để thúc đẩy xuất khẩu nông sản những tháng cuối năm - VTV24