Quảng Nam: Hàng nghìn ngôi mộ vô danh được xây mới từ tấm lòng của người dân An Thiện

Suốt hơn ba năm qua, người dân thôn An Thiện (xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã cùng góp công, góp của, tiến hành tu sửa, xây mới hơn 3.300 ngôi mộ vô danh tại các nghĩa trang trong thôn.

Quảng Nam: Hàng nghìn ngôi mộ vô danh được xây mới từ tấm lòng của người dân An Thiện.