Quảng Ngãi: Tàu cá đánh bắt gần bờ phớt lờ đăng kiểm, ngư dân làm khó cấp ngành?

Cùng một số lý do khác, cho rằng khu vực biển đánh bắt ở gần bờ “sáng đi, chiều vô”, vì vậy hàng trăm tàu cá ở huyện Lý Sơn, có chiều dài từ 6m – dưới 15m không đăng ký, đăng kiểm đã gây nhiều khó khăn cho việc kiểm tra, quản lý của cấp ngành chức năng địa phương này.

Quảng Ngãi: Tàu cá đánh bắt gần bờ phớt lờ đăng kiểm, ngư dân làm khó cấp ngành?