Quảng Ngãi: Vũng neo đậu tàu thuyền 400 tỷ sẽ về đích trong năm 2022

Sau hơn 1 năm tiếp nhận từ chủ đầu tư cũ, BQL dự án công trình giao thông Quảng Ngãi khẳng định, những tồn tại và vướng mắc trước đó của Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn cơ bản đã được xử lý, giải quyết xong. Hiện đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong năm 2022 này.

Quảng Ngãi: Vũng neo đậu tàu thuyền 400 tỷ sẽ về đích trong năm 2022

Quảng Ngãi: Vũng neo đậu tàu thuyền 400 tỷ sẽ về đích trong năm 2022