Quảng Ninh: Nuôi hàu bảo vệ môi trường bằng những vật liệu nhựa an toàn

Thời gian gần đây môi trường biển tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh đang chịu nhiều tác động từ các khu vực khoanh nuôi trên khi vật liệu nuôi trồng phần lớn là các vật liệu độc hại như phao xốp, cao su. Những mô hình nuôi trồng bằng những vật liệu nhựa an toàn, bảo vệ môi trường đang được nhiều hộ thay thế để bảo vệ môi trường.

Quảng Ninh: Mô hình nuôi hàu bảo vệ môi trường tại Vân Đồn.