Quảng Trị: Anh nông dân làm giàu trên đồng đất quê hương

Vào năm 2013, sau khi có chủ trương dồn điền đổi thửa, anh Phan Văn Tiến (thôn Cao Hy, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong) đã đầu tư tiền để thuê lại những mảnh ruộng của những hộ dân không đủ điều kiện canh tác. Nhờ biết nắm bắt, áp dụng tiến bộ KHKT vào trong sản xuất nông nghiệp nên năm nào gia đình anh Tiến cũng được mùa.

Quảng Trị: Ông nông dân làm giàu trên đồng đất quê hương

Quảng Trị: Ông nông dân làm giàu trên đồng đất quê hương