Quảng Trị: Lão nông trồng loại đậu đen thích ứng với đất bạc màu ven biển cho thu nhập đáng kể

Trên diện tích 3 sào đất bạc màu ven biển thường xuyên thiếu nước, gia đình ông Hồ Xuân Thăng (thôn 9, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đã phát triển cây đậu đen xanh lòng. Giống cây này có thể thích ứng với biến đổi khí hậu, có sức chống chịu hạn cao, mang lại nguồn thu nhập đáng kể.

Quảng Trị: Lão nông trồng loại đậu đen thích ứng với đất bạc màu ven biển

Quảng Trị: Lão nông trồng loại đậu đen thích ứng với đất bạc màu ven biển