Quảng Trị: Trồng rừng thâm canh gỗ lớn bằng giống keo lai mô

Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị triển khai mô hình trồng rừng thâm canh gỗ lớn với giống mới keo lai mô có năng suất chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quảng Trị: Trồng rừng thâm canh gỗ lớn bằng giống keo lai mô

Quảng Trị: Trồng rừng thâm canh gỗ lớn bằng giống keo lai mô