Quy trình trồng và chế biến các chế phẩm từ thanh long của Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế

Được coi là "vương quốc" của thanh long với rất nhiều chế phẩm xuất khẩu đi khắp các quốc gia, quy trình trồng và chế biến các chế phẩm từ loại quả này cũng khiến rất nhiều bạn bè quốc tế tò mò.

Quy trình trồng và chế biến các chế phẩm từ thanh long của Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế