Tin liên quan

Hình ảnh 4 tháp nhà máy điện, biểu tượng của nền công nghiệp Anh bị đánh sập trong vài giây