Sóc Trăng tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân thu hoạch và tiêu thụ lúa

Với phương châm vừa chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo cho các địa phương tạo điều kiện để nông dân thuận lợi trong khâu thu hoạch và tiêu thụ lúa.

Sóc Trăng tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân thu hoạch và tiêu thụ lúa