Sơn La: Chủ động phương án tiêu thụ nông sản trước tác động dịch Covid-19

Trước tác động không hề nhỏ của dịch Covid-19, các HTX, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã chủ động lên các phương án tiêu thụ cây ăn quả.

Sơn La: Chủ động phương án tiêu thụ nông sản trước tác động dịch Covid-19

Sơn La: Chủ động phương án tiêu thụ nông sản trước tác động dịch Covid-19