Sơn La: Chuyên canh cây na theo hướng nông nghiệp sạch, HTX Mé Lếch thu hàng tỷ đồng

Nhờ biết khai thác lợi thế về đất đai, Hợp tác xã (HTX) Mé Lếch, bản Mé Lếch, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La tập trung phát triển cây na dai, na Thái theo tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ. Qua đó, đã góp phần đem lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho các thành viên trong HTX.

Sơn La: Chuyên canh cây na theo hướng nông nghiệp sạch, HTX Mé Lếch thu hàng tỷ đồng.