Sơn La: Mô hình trồng dứa Queen ở vùng cao mang lại hiệu quả kinh tế cao

Năm 2021, mô hình trồng dứa Queen 7 ha được triển khai trồng tại xã vùng cao Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Sau 1 năm, có 2 ha dứa tại bản Cát, xã Co Mạ đã cho thu hoạch đồng bộ với sản lượng 25 - 30 tấn quả/ha, đạt trung bình từ 0,5-1,0 kg/quả, sau khi trừ chi phí lãi khoảng 50 triệu đồng/ha.

Clip: Đánh giá mô hình trồng dứa Queen trên địa bàn huyện Thuận Châu (Sơn La)