Sơn La: Nhiều giải pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Thành phố Sơn La là một trong những địa bàn của tỉnh Sơn La chịu ảnh hưởng khá nặng nề do thiên tai, bão lũ. Trước diễn biến đó, để chủ động ứng phó với thiên tai, địa phương này đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Nhiều giải pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn