Sơn La nỗ lực tiêu thụ sản phẩm xoài trước khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các sản phẩm nông sản của bà con nông dân trên địa bàn TP. Sơn La nói chung và sản phẩm xoài nói riêng không tránh khỏi việc gặp khó khăn trong tiêu thụ. Hiện nay, chính quyền địa phương cũng đang tích cực triển khai các giải pháp tiêu thụ sản phẩm xoài cho bà con nông dân

Sơn La nỗ lực tiêu thụ sản phẩm xoài trước khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19