Sống khổ tại điểm đen ô nhiễm Làng đá Non Nước Đà Nẵng

Bụi đá, tiếng đục đẽo trở thành nỗi ám ảnh hơn chục năm qua của nhiều hộ dân sống cạnh Làng đá Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Năm 2011, để xử lý ô nhiễm, Đà Nẵng đã dành 3,5 ha bố trí cho 380 hộ sản xuất, chế tác đá di chuyển tới. Thế nhưng tình trạng ô nhiễm còn trầm trọng hơn trước.

Sống khổ tại điểm đen ô nhiễm Làng đá Non Nước Đà Nẵng

Sống khổ tại điểm đen ô nhiễm Làng đá Non Nước Đà Nẵng.