Chợ Mai Động tan hoang như bão quét qua trước ngày di dời để làm đường Tam Trinh

Không khí vắng lặng bao trùm chợ Mai Động (Hà Nội) khi tiểu thương rời đi gần hết, người còn lại có ki ốt trong chợ phải thanh lý hàng hóa gấp với giá rẻ bèo. Nhiều khu vực nhìn tan hoang như bão quét qua.