Đồng Tháp: Cảnh báo tác hại lâu dài từ việc bán đất mặt ruộng

Từ lâu nay, tại cánh đồng lúa nhiều nơi ở Đồng Tháp, những ngày sau thu hoạch lúa Đông Xuân, thay vì để đất "cách ly, nghỉ ngơi", chuẩn bị xuống giống vụ Hè Thu, thì nông dân lại bán lớp đất mặt ruộng. Điều này tác động lâu dài đến việc sản xuất những vụ lúa sau khi mà biến đổi khí hậu ngày càng tăng cao.