Tin liên quan

Khánh Hòa: Ốc hương tăng giá trở lại, nông dân phấn khởi vì 'lãi to'

Đồng Tháp: Được bao bọc bởi sông Tiền, nhưng vì sao nông dân Hồng Ngự vẫn phải khai thác nước ngầm sản xuất nông nghiệp?

Kiên Giang: Phát triển thương hiệu – nhãn hiệu tập thể hồ tiêu Hà Tiên, đảm bảo đầu ra, nông dân có thu nhập cao

Đồng Tháp: Hiệu quả từ luân canh cây trồng ngắn ngày, nông dân Cao Lãnh tiết kiệm phân, thuốc sau vụ mè hạn mặn